• امام آمد
  • 22 بهمن مبارک باد
  • امر به معروف وظیفه همگانی است

درباره ما

قرارگاه تربیتی شهیدقنوتی در سال 1391، با هدف کیفیت بخشی به ساختار فعالیت‌های تربیتی معاونت تعلیم وتربیت استان فارس فعالیت تخصصی خود را آغاز نمود.

این قرارگاه با شناسایی، هدایت و آموزش افراد مختلف در راستای تقویت بنیادی تربیت فردی و اجتماعی از هیچ عرصه‌ای چشم پوشی نکرده است و روزانه این محدوده را گسترش داده است.

 

فعالیت‌های اصلی قرارگاه مطالعاتی تربیتی شهید قنوتی:

  • تولید و ارائه‌ محتوا مناسب مخاطبان هدف خود
  • راه اندازی مرکز پاسخگویی تربیتی استانی
  • راه اندازی و پشتیبانی آموزشی طرح مطالعاتی آثار استاد مطهری(ره)
  • تولید نشریه تخصصی

.

قرارگاه تربیتی شهید قنوتی

معاونت تعلیم وتربیت استان فارس