چند نکته در رابطه با طرح بینش مطهر

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶:۰۱ کد مطلب: 47


  • تفاوت طرح بینش مطهر با سایر طرح های سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری چیست؟

سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری به شیوه های مختلفی در سطح کشور در حال اجرا می باشد که می توان آنها را از جهت محتوا و روش اجرا بررسی نمود.

1-محتوا: اکثر طرح های در حال اجرا از کتاب های موجود استاد بهره می برند که تعدادی از آنها متن سخنرانی ها و یادداشتهای پراکنده ایشان است که می توان به 20 گفتار اشاره نمود. در حالی که در طرح بینش مطهر تمامی آثار استاد اعم از کتاب،سخنرانی ها،یادداشت ها و ... به صورت موضوعی تقسیم بندی و از متون ساده به مشکل تنظیم و چاپ شده است که این خود باعث می شود خواننده یک سیر منظم از معارف اسلامی را مرور نموده و از مشکل عدم درک مفاهیم نا هماهنگ مصون بماند.

2-اجرا: بر خلاف سایر طرحها که سیر مطالعاتی توسط شخص انجام می گیرد ، در طرح بینش مطهر از بهترین روش یادگیری یعنی روش مباحثه استفاده می شود.