žچرایی و جایگاه طرح بینش مطهر

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۰:۱۱ کد مطلب: 48

طرح مطالعاتی آثار استاد شهید مرتضی مطهری

  

 žچرایی و جایگاه طرح بینش مطهر

 • اسلام مکتبی است که بر خلاف مکتب های غیر توحیدی،در تمام شئون فردی،اجتماعی،مادی،هنری،فرهنگی،سیاسی، نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ای ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد،فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد،گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است(صحیفه امام ج 21)

  از سوی دیگر علی رغم همه ایمان و اعتقادی که به کارآمدی و جامعیت اسلام وجود دارد،هنگامی که به وضع کنونی جامعه اسلامی نظر می اندازیم،با انواع و اقسام فکری و کارکردی 1- انبوهی از سئوالات و شبهات(خصوصا برای نسل جوان) 2- عملکرد ناصواب بعضی از منسوبین به دین

  (پس باید شائبه ناکارآمدی تعالیم الهی در عصر جدید را از اذهان بزداییم)

   

 • žچالشهای آموزش معارف اسلامی

  1- عدم همزبانی و سنخیت محتوا با فهم و فرهنگ مخاطب:

  (و ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر اینکه به زبان و لسان فهم قوم خودش سخن می گفت)                     سوره مبارکه ابراهیم آیه 4

  2- عدم نیاز سنجی و نپرداختن به نیازهای واقعی جامعه(پرداختن به مسائل کم اهمیت)

  3- بی توجهی به اقتضائات زمان(ارزیابی مجدد بسیاری از مسائل)

   

 • žویژگی آثار شهید استاد مطهری

  1- خالق یک نظام منسجم فکری و ارائه دهنده چارچوب مشخص از اندیشه اسلامی.

  2- ریشه همه مباحث توحید است اینکه خداوند متعال اول،آخر،ظاهر و باطن هر چیزی است و بر همه چیز علو و استیلا دارد و بعد از آن مساله(انسان شناسی و فطرت) را ام المعارف می داند و نهایتا ثمره این شجره طیبه (توحید به منزله ریشه و انسان به منزله تنه درخت) مباحث کاربردی و ضروری زندگی انسان و جامعه است.

  3- آثار استاد،بستر اولیه فکری سا لم و مطمئن اسلامی را مهیا می کند و به فکر و عقل انسان نظم و نظام می دهد این در حالی است که تنها ثمره تفکر نامنظم،فقط انباشتگی بسیاری از مسائل در ذهن است.

  4- در عین حال که دارای مبانی عمیق فکری و فلسفی است،مطالب را با زبانی ساده،روان و قابل استفاده برای همگان بیان داشته است.

  5- به روز بودن،کارآمدی و کاربردی بودن آثار استاد،از دیگر ویژگی های مهم آن است.استاد تاکید دارند از خصوصیات دین اسلام که اهمیت فراوانی دارد این است که برای احتیاجات ثابت بشر،قوانین ثابت و برای احتیاجات متغیر،وضع متغیری را در نظر گرفته است(اصلها ثابت و فرعها فی السماء)

  این همان رمز و رازی است که به دین، خاصیت انطباق با ترقیات زمانه را بخشیده است

  6- از دیگر ویژگی بارز استاد،ایمان و تعبد ایشان در عین عقلانیت و بهره جستن از تفکر و اندیشه است.او ثابت نمود تفکر عقلانی با تعبد وحیانی،نه تنها منافاتی ندارد بلکه هر دو مکمل و موید یکدیگر هستند.

  7- شجاعت،استقلال فکری و جسارت در بیان حقایق در مقام عمل از خصوصیات دیگر استاد است.او با قشریونی که هر دریافت جدید اسلامی را با اندوخته های ذهنی آنان منطبق نبود و  آن را به عنوان ببدعت و انحراف به شدت می کوبیدند مبارزه کرد و هم با مدعیانی که با نام اسلام انقلابی،هر تاویل و تفسیر نابجایی در مفاهیم اسلامی را روا شمرده و با بی پروایی بنام اسلام و قرآن سخن می گفتند مقابله کرد.

  8- از آنجا که هر نظامی،موجودیت خود را نیازمند به یک نظام فکری و عقیدتی به عنوان تکیه گاه و پشتوانه می داند. تصریح و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه (آثار شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است...) خود گویای اهمیت آثار استاد است.

  9- ترویج و فراگیری آثار شهید مطهری باعث صیانت جامعه از سقوط و تباهی است.بزرگترین تهدید و خطری که می تواند موجبات نابودی جامعه اسلامی را به دنبال بیاورد 1- دسیسه خواص نا اهل و منافق 2-جهل عوام از سوی دیگر است که فقط و فقط یک راه برای شکستن این پیوند نامیمون وجود دارد و آن آگاهی و بصیرت یافتن توده مردم است.

  10- آثار استاد با ایجاد بینش باعث تبدیل علم به ایمان،و نهایتا میل به انجام عمل مخلصانه خواهد شد.

  11- به جزء جزء زندگی انسان،هدایت،ارزش و معنا می دهد.

  (پس با وجود این عوامل واجب است در کسوت شاگردی آثار شهید استاد مطهری زانو بزنیم)

   

 • žبینش

  بینش به معنای نقشه کلی و برنامه چینش،جمع آوری و اولویت بندی اطلاعات می باشد.

 • žویژگی های نظام فکری برتر

  1- دارای مبانی معرفتی مشخص

  2- هم ایجابی هم سلبی:بر اساس مبانی ایجابی خود در پی نقد نظرات متعارض برآید

  3- فراگیری و شمولیت:برای اقشارمختلف و سنین متفاوت برنامه و پیامی داشته باشد.

  4- جامعیت: در تمام شئون وجودی انسان(جسمی،روحی،عقلی)نظر و طرح داشته باشد.

  5- مقتضی زمان و مکان:بر اساس مبانی خود،جوابگوی مسائل و پدیده های نو و بدیع جامعه باشد.

  6- اولویت بندی:تبیین تقدم و تاخر

  7- موثر و مفید: کاربردی باشد نه فقط علمی و فلسفی

  8- بصیرت زا: تشخیص مصادیق

  9- عقلانیت

  10- قابلیت انضمام و ادامه راه

  11- گرما و شور عواطف

  12- جهادی و تهاجمی:علاوه بر جاذبه باید دفع و مبارزه با باطل نیز تبیین شده باشد.

  13- انسجام اجزاء: هماهنگی بین آموزه ها

  14- روشن و واضح: خالی از ابهام و ایهام

  15- اطمینان بخش

   

 • žراه شناخت نظام فکری برتر

  بهترین راه برای شناخت نظام فکری مطلوب،عنایت بر نظر بزرگان و عالمان آن علم و نظام فکری است.

 • žامام خمینی رحمه الله علیه

  من کس دیگری را سراغ ندارم که بگویم بی استثناء آثارش خوب است،ایشان بی استثناء آثارش خوب است،انسان ساز است.

 • žمقام معظم رهبری

  تنها کسی که هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت،خوب ترین فرآورده ها را تقدیم محیط اندیشه اسلامی کرده،آقای مطهری است.

 • žچیستی طرح مطالعاتی شهید مطهری

  به دلیل گستردگی و تنوع و همچنین سطوح مختلف آثار،ایجاب می کند این مهم در قالب طرح مطالعاتی مدون و تنظیم شده ای ارائه گردد تا در چارچوب یک برنامه علمی و با اهداف مشخص،راهکار وصول به اهداف مورد نظر تدوین گردد.

  طرح اندیشه مطهر حاصل دو دهه تجربه علمی،برنامه ریزی و مدیریت اجرایی می باشد.

  با توجه به اینکه امروز وجود یک گفتمان مشترک علمی-تربیتی بین نهادهای فرهنگی کشور از ضروری ترین نیازهای پایه ای این کشورمی باشد. بینش مطهر در صدد ارائه مجموعه ای از اطلاعات  ناب اندیشه اسلامی بر اساس نقشه راهی است که توسط استاد شهید مطهری ترسیم شده است.

 • žمهر تایید

  من این کار را(بینش مطهر)، کار ذی قیمتی می دانم... فکر می کنم این کار آینده خیلی خوبی خواهد داشت (توصیه می کنم این کار را جدی بگیرید.)                                                            امام خامنه ای

   

 • žاهداف طرح

  1- ایجاد نظام فکری و بسترسازی اولیه اعتقادی بر مبنای تعالیم الهی و اسلاب ناب محمدی صلی الله علیه و آله وسلم

  2- بسط و گسترش اندیشه اسلامی

  3- ارائه الگویی از جامعیت تعالیم اسلامی در مواجهه با افراط و تفریط

  4- ارتقاء سطح شناخت و معرفت عمومی جامعه در مواجهه با جریان های نا سالم اجتماعی-سیاسی و تهاجم فرهنگی

  5- ارتقاءسطح ایمان و تعبد جامعه با تبیین عاقلانه و عالمانه مبانی دینی