محافل و مجالس قرآنی از منظر امام خامنه ای

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰:۱۱ کد مطلب: 57


 

یکی از ویژگی های بارز حلقه های تربیتی انس اعضای حلقه با قرآن است که امام خامنه ای در رابطه با محافل قرآنی نکات ارزشمندی را ذکر کرده اند.