ثبت نام در طرح بینش مطهر

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۵:۵۱ کد مطلب: 60


  • چگونه می توان در طرح اندیشه مطهر ثبت نام نمود؟

طرح بینش مطهر ،مباحثه محور می باشد ، یعنی همکاران فرهنگی که مایل به شرکت در طرح می باشند (اندیشه جو) می بایست به صورت گروه های 5 تا 10 نفره غیر مختلط تشکیل گروه داده و مشخصات خود را به صورت گروهی در فرم شماره یک(فرم ثبت نام) که لینک آن بر روی صحفه نخست سایت بینش مطهر قابل دسترس می باشد، درج نمایند.هر چند اعضاء چند آموزشگاه می توانند با هم تشکیل گروه دهند ولی به منظور سهولت در تشکیل جلسات مباحثه، پیشنهاد ما تشکیل گروه از بین اعضاء یک آموزشگاه است.گروه یک نفر را از بین خود به عنوان سرگروه انتخاب خواهد نمود وظایف ایشان تهیه کتاب برای اعضاء،اطلاع رسانی و برگزاری منظم جلسات مباحثه و مدیریت جلسه می باشد.(لازم است حتما بعد از ثبت نام اینترنتی، سرگروه به صورت حضوری به مسئول بینش مطهر اداره مربوطه مراجعه نماید).