مدیریت طرح در بینش مطهر

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۷:۵۳ کد مطلب: 61


  • مدیریت طرح در اداره بر عهده کیست و چگونه اداره می شود؟

کارگروه طرح بینش مطهر به ریاست رییس اداره، متشکل از معاونت پرورشی و فرهنگی،معاونت پژوهش و برنامه ریزی،کارشناس مسئول دوره های کوتاه مدت،رییس اداره ارزیابی عملکرد،رییس اداره حراست،2نفر از مربیان طرح و 2 نفر از مدیران مدارس فعال طرح، می باشد.کارگروه طرح ، دبیرخانه طرح بینش مطهر را راه اندازی و یک نفر را با صدور ابلاغ به عنوان مسئول دبیرخانه انتخاب می نماید.این کارگروه با تشکیل جلسات ماهیانه، اقدامات و تمهیدات لازم در خصوص اجرای بهینه طرح ،نظارت و تصمیم گیری در خصوص رفع مشکلات احتمالی را بر عهده خواهد داشت.