گروه من در اردو

۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۹:۱۰ کد مطلب: 80

نکته ای که باید در همه اردوها مورد توجه قرار بگیرد، هدف و شعار اردو می باشد، اهداف اردو را در قسمت قبل توضیح دادیم و ربط آن را به مراحل تربیتی بیان کردیم، هدف بسیار مهم می باشد،

نکته ای که باید در همه اردوها مورد توجه قرار بگیرد، هدف و شعار اردو می باشد، اهداف اردو را در قسمت قبل توضیح دادیم و ربط آن را به مراحل تربیتی بیان کردیم، هدف بسیار مهم می باشد، گاهی اردوی تفریحی گذاشته می شود، مواظب باشید که هدف فقط ختم به نشاط نشود، فقط ختم به گذراندن وقت و خوش گذرانی در اردو نشود.

000

ساعت ها برنامه ریزی کنید، هدف گذاری کنید، برای تک تک ساعات اردو برنامه داشته باشید و در اردو عزمتان بر آن باشد تا برنامه مو به مو اجرا شود، برای برنامه ای که ریخته اید ارزش قائل شوید، به عنوان مثال در نظر دارید تا اردوی مشهد مقدس را برگزار نمایید، هدف شما هم انس و الفت با اهل بیت(ع) می باشد، دیگر تمام برنامه ها باید حول محور این هدف باشد، توجه داشته باشید که نشاط حتما باشد ولی با توجه به هدف، برنامه نشاط آور هم داشته باشید. بعد از هدف گذاری در اردو و ابلاغ این هدف به سرگروه های حاضر در اردو، نوبت به تعیین شعار اردو میرسد، هر روز اردو باید دارای یک شعار باشد، یک نکته ای که با توجه به شعار باید گفت این است که وقتی حرف از شعار در اردو میزنیم عده ای فکر و ذکرشان می رود به سمت شعار زدگی و فقط شعار دادن، خیر، شهید مطهری در کتاب آزادی معنوی به این نکته اشاره می کند و می گوید باید شعار باشد، شعار باعث می شود ظاهر کار معلوم شود، بدون شعارهای اسلامی کسی از اسلام چیزی نمی فهمد و اشاره ای به نام گذاری افراد در جامعه اسلامی دارد که نام های اهل بیت(ع)را بروی فرزندانمان که می گذاریم، خود این شعار است، برای این که بفهمانیم به دیگران ما پیرو چه اشخاصی هستیم. ولی باید توجه داشت که باید به سمت شعار مورد نظر حرکت کرد و آن را محقق کرد، نه این که فقط شعار بدهیم بله این قابل قبول نیست.