مقالات
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

نظر آیت الله مرتضی مقتدایی درباره امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر در گفت و گو با آیت الله مقتدایی عضو شورای عالی حوزه و جامعه مدرسین

نظر آیت الله مرتضی مقتدایی درباره امر به معروف و نهی از منکر

آیت الله مرتضی مقتدایی را از وسط یک همایش حوزوی توانستیم خارج کنیم و برای دقایقی پای حرف‌هایش بنشینیم تا نظرات این عضو شورای عالی حوزه علمیه را درباره موضوع مهم امر به معروف و نهی از منکر جویا شویم...